ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina" i Żłobek Nr. 2 w Kętrzynie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady odpłatności w przedszkolu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ROZDZIAŁ VIII satutu predszkola
ZASADY ODPŁATNOŚCI
§ 26
Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin ustala uchwała Rady Miasta Kętrzyn, jednak w wysokości nie przekraczającej 1zł za każdą godzinę.
 3. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej i czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przed przedszkole, prowadzona jest przez przedszkole, na postawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych, prowadzonym przez nauczycieli danego oddziału.
 1. Dziecko 6 letnie realizuje obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nieodpłatnie.
 2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 3. W przedszkolu przygotowywane są trzy posiłki dziennie- pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad.
 4. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole poprzez kalkulację kosztów żywienia w przedszkolu.
 5. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci.
 6. Odpłatność rodziców za żywienie dziecka w przedszkolu obejmuje: 100 % kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków w tym: I śniadanie 30%, II śniadanie 20%, obiad 50%.
 7. Rodzice zobowiązani są poinformować o szczególnych wskazaniach dietetycznych, jeśli dotyczą one dziecka, w szczególności w związku z uczuleniem, innymi uwarunkowaniami medycznymi lub względami religijnymi.
 8. Spożywanie przez dziecko posiłków i napojów innych niż dostarczone przez przedszkole bez uzgodnienia z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola jest zabronione.
 9. Miesięczna wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest jako iloczyn stawki dziennej, o której mowa w ust.8, ilości posiłków zadeklarowanych przez rodziców i dni pobytu dziecka w przedszkolu.
 10. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków sporządzana jest przez intendentkę.
 11. Opłaty za świadczenie wykraczające poza czas przeznaczony za zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
 12. Opłatę wnosi się na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego lub wpłat zbieranych przez intendentkę.
 13. Ulgi w opłacie za świadczenia wykonywane przez przedszkole poza podstawę programową udzielane są zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Kętrzyn, z którą rodzice zapoznani są na pierwszym zebraniu ogólnym z dyrektorem przedszkola.
 14. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Integracyjne Smerfowa Kraina w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Stankiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Stankiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 06:45:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-21 06:53:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21 06:55:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »